Nad Porubkou 259/28, 72100, Ostrava, Svinov
Telefon: 736 693 633

  

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Správce osobních údajů

Provozovatelem webu www.restauraceuslunce.eu a správcem osobních údajů (dále jen správce) dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) je:

Petr Mrázek, Ostrava - Svinov, Psohlavců 597/14, PSČ 72100

IČ: 66947073

Kontaktní údaje: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 603 706 353

Osobní údaje zpracovávám na základě platného právního důvodu (viz. dále), především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonných povinností nebo uděleného souhlasu.

2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám tyto osobní údaje pro následující účely:

Email, telefonní číslo, jméno:

V případě, že mi je poskytnete v kontaktním formuláři, a to za účelem vyřízení Vaší poptávky/dotazu. Údaje nejsou ukládány do databáze zákazníků. Pokud se nestanete zákazníkem, jsou po skončení komunikace smazány, nejpozději po 24 měsících (z důvodu možného obnovení jednání o budoucím plnění). Tyto informace eviduji z titulu Oprávněný zájem.

Email, telefonní číslo, jméno, v případě využití rezervačního systému:

Tyto informace jsou nutné pro správné využívání rezervačního systému vč. možnosti Vás kontaktovat v případě jakékoliv změny nebo události. V tomto případě nezbytné údaje sbírám z titulu Oprávněný zájem. Tyto údaje jsou uloženy pouze v databázi rezervačního systému a jsou využity pouze pro jednorázový vyřízení rezervace a identifikace klienta v případě změny/zrušení rezervace a využití rezervace. K rezervačnímu systému mají přístup pouze oprávněné osoby zaměstnavatele/správce. V případě nevyužívání rezervačního systému jsou údaje mazány nejdéle po jednom roce.  

IP adresy, údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce

Tyto údaje eviduji z titulu Oprávněný zájem pro běžnou analýzu návštěvnosti, odhalování chyb na serveru, prevenci podvodů a útoků na server a vylepšování uživatelského zážitku. Nejsou shromažďovány demografické údaje. Těmito údaji nelze identifikovat konkrétního návštěvníka stránek. Tyto informace jsou automaticky mazány nejdéle po 26 měsících.

3. Cookies

Tento web využívá cookies, které jsou nutné pro správný běh a funkcionalitu webových stránek. Tyto cookie neumožňují identifikaci konkrétního uživatele. Tyto cookie jsou ukládány z titulu Oprávněného zájmu. Dalším používáním těchto stránek souhlasíte s použitím těchto cookie.

Na stránkách nejsou ukládány reklamní trackovací cookie.

Ukládání cookies můžete zakázat přímo ve Vašem prohlížeči. V takovém případě však nelze zaručit správnou funkčnost stránek a rezervačního systému.

4. Zabezpečení osobních údajů

Technicky zabezpečuji získané osobní údaje v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, které brání získání či zneužití získaných osobních údajů, zejména zabezpečení datových uložišť.

5. Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje nepředávám ke zpracování třetím osobám s vyjímkou dat analytických nástrojů (Google Analytics).

Informace ze sledování návštěvnosti jsou zpracovávány pomocí nástroje Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo být informováni, jak je zacházeno s osobními údaji, tyto informace jsou dostupné na této stránce.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Na vyžádání doložím, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a za jakým účelem.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování, pokud se domníváte, že o Vás zpracovávám nepřesné údaje, či nechcete, abych Vaše údaje zpracovával. Tuto vyjímku nelze uplatnit na zpracování osobních údajů nutných k plnění smlouvy nebo zákonných povinností (např. Povinnosti v souvislosti s účetnictvím)

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud byste své osobní údaje chtěli přenést k jinému správci, předám o Vás zpracovávané údaje ve strojově čitelné podobě.

Máte právo na výmaz. Toto právo nelze uplatnit na zpracování těch osobních údajů, které jsou nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností (např. Povinnosti v souvislosti s účetnictvím).

Pokud si myslíte, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud případné podezření nejprve sdělíte mi, abych mohl případně sjednat nápravu.

7. Mlčenlivost

Prohlašuji, že jsem vázán mlčenlivostí včetně všech oprávněných osob a to i po době, kdy skončí závazkové vztahy mezi námi. V žádném případě nebudou Vaše údaje vyzrazeny třetí straně ani neprovedu žádné skutky, které by ohrozily bezpečnost Vašich osobních údajů.

Rezervace stolu, salonku, akce, dotazy?
© 2015 Restaurace u Slunce. Všechna práva vyhrazena.